Verles gammelskogg räddad!
Läs mer här!
1klickskogen

Klicka här en gång om dagen och hjälp oss rädda nästa gammelskog!


Risveden - en västsvensk vildmark

Risveden är med sina cirka 20 000 hektar Västsveriges största sammanhängande skogsområde. Området är unikt på grund av sin sjörikedom och sitt småskaliga bondeskogsbruk, som har gynnat den biologiska mångfalden. Risveden är till arealen aningen större än Hisingen och omfattar delar av Alingsås, Trollhättans, Lilla Edets, Ale och Lerums kommuner.

Här finner man ännu stora orörda gammelskogar och ett rikt djur- och växtliv. Djurens konung är älgen. Här finns också gott om rådjur, dovhjort, räv och mård. Bävern har börjat återinvandra och någon gång kan ett kringströvande lodjur passera.

Bland fåglar tillhör fiskgjusen, duvhöken och berguven toppen av pyramiden. Tidiga vårmorgnar kan man uppleva tjäderlek och orrspel och från skogens djup höra pärlugglans poande läte eller sparvugglans vissling. Skogens ålder är 120 - 200 år och består huvudsakligen av tall, gran, björk, ek och asp.

Det omväxlande landskapet gör Risveden attraktivt för många friluftsaktiviteter såsom fiske, bad, vandringar, naturstudier, bär- och svampplockning. Stora delar saknar vägar och stigar. An så länge har endast ett fåtal leder märkts upp och röjts t.ex. Risvedenspåret från Östad genom Ramdalen till Ljusevattnet samt Reservatsstigen förbi Stora Kroksjön, Salsjön och Vitesand. Den som hellre vandrar med karta och kompass finner här sitt eldorado.

Hjälp till att utveckla denna sajt om Risveden!
Alla kan hjälpa till och bidra med information, har du information om något som berör Risveden så bli medlem och hjälp till du också!
Klicka på "Bli medlem" i menyn och läs sedan instruktionen under "Hur ändra sidor" så är du igång.
Välkommen!

risveden

Kartan är ritad av Ingrid Stern efter förlaga av K-E Andersson.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License