Anten - Gräfsnäs Järnväg
blj6.jpg

Anten - Gräfsnäs Järnväg (AGJ) är en rest av den forna "Västgötabanan", Västergötland - Göteborgs Järnväg (VGJ). Järnvägsbolaget byggde i slutet på 1890-talet en smalspårig järnväg från Göteborg upp igenom Västergötland. Som längst kom man till Gårdsjö, som ligger på stora stambanan mellan Göteborg och Stockholm, några mil öster om Mariestad. Västgötabanan var i sin huvudlinje cirka 222 km lång och med sidobanor strax över 400 km.

Västgötabanan byggdes för att frakta jordbruksprodukter, tegel, virke och cement från Västergötland till Göteborg och fisk, kol, olja, konstgödsel och textilvaror inåt landet. Strax efter sekelskiftet minskade fattigdomen och köpkraften steg. Människorna blev allt mer rörliga och ibland åkte man på rena lustresor till bland annat Björboholms järnvägsrestaurang och Gräfsnäs Slottspark.

Järnvägen Göteborg - Skara byggdes för en hastighet av 45 km/h, och den kom därmed att vara landets snabbaste smalspårsbana strax efter sekelskiftet. I motsats till många andra smalspåriga järnvägar skilde VGJ på gods- och persontågstrafik. Godstågen fick hålla tillgodo med mindre lok, så kallade "tanklok" medan VGJ, som första smalspårsbana i landet, anskaffade snabba tenderlok med stora kol- och vattenförråd för de genomgående persontågen. På så sätt kunde man undvika långa uppehåll för kol- och vattentagning på mellanstationerna och en resa Göteborg - Skara kunde ske nära nog nonstop, bortsett från ett måltidsuppehåll som många av tågen gjorde i Gräfsnäs där järnvägsbolaget låtit uppföra en järnvägsrestaurang.

(text & bild från AGJ:s hemsida http://www.agj.net/ , där du också hittar mer info om AGJ.)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License