Blackekärr
Blackekärr1024

Litet skogstorp beläget några hundra meter S om Valsjöns östra ände.
Enligt uppgift ett av de äldsta torpen i Risveden, med anor från minst tidigt 1700-tal.
Omnämns i boken "Gårdarna kring sjön", utgiven 1991 av Karl-Erik Andersson och Bo Björklund.

Historik 1772-1935 av Bertil Johansson.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License