Brobacka
Brobacka

Läge
Kör från Alingsås väg 180 mot Brobacka/Sollebrunn/Vänersborg ca 9 km.
Strax före korsningen med väg 190, sväng in höger på liten grusväg precis före bergsknallen.
Efter ca 100m finns parkering på vänster sida.

Jättegrytornas land
Brobacka naturreservat innehåller ett av landets mäktigaste jättegrytsfält, med ett 40-tal ursvarvningar, där storgrytan med sina 18 meter i diameter dominerar. I reservatet ingår flera andra sevärdheter som t.ex. ekhagen, barrblandskogen med Knipe mosse, betesmarker och hasseldungar. Bland lindarna i reservatets västra del finns en minnessten över slaget mot danskarna vid Brobacka 1566 i Nordiska sjuårskriget. Mittemot jättegrytsfältet tvärs över Ålanda ström ligger Brudsängen med nålsögat, den sägenomspunna klipphyllan.

Rikt växt- och djurliv
Kryptogamfloran är artrik med t.ex. skör nervmossa, skuggkvastmossa och grov fjädermossa. En gammal ekhage med grova träd hävdas numera som slåttermark. Nötkråkan provianterar ofta i områdets hasselbestånd och fiskgjusen passerar ofta med en fisk i klorna. Stora mängder flyttfåglar koncentreras vid Brobacka under vår och höst.

Populärt utflyktsmål
Områdets storslagenhet, jättegrytsfältet, naturumet och ängarna gör reservatet synnerligen tilltalande och är ett populärt utflyktsmål. En vandringsslinga, som utnyttjas flitigt, leder genom jättegrytsfältet och upp på bergkammen och tillbaka till naturum. På bergets topp har man en hänförande utsikt över de norra delarna av sjön Mjörn. Här kan man också spana efter fåglar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License