Brudsängen

Brudsängen är en klippavsats på västra sidan av Ålandasjön, mittemot Brobacka Naturum och jättegrytorna.
Parkera på parkeringen till vänster strax efter krönet.
Gå rakt över vägen (se upp för trafiken), och följ den lilla stigen på andra sidan.

Det finns ett par olika sägner om Brudsängen, bl.a. en som säger att det var här jätten Åland hade sin boning.

En annan berättar om en fattig bonddräng och en rik bonddotter från Mellbydalen, som fattade tycke för varann.
På den tiden var det dock inte kärlek som var huvudskälet för äktenskap, så de tu flydde till Östad för att gifta sig, men eftersom de saknade lysningsbevis så vägrade prästen viga dem.

Bedrövade hamnade de på hemvägen på denna klipphylla, där de hade sin brudsäng.
Dagen efter fann de efter vad de gjort ingen annan utväg än att kasta sig utför stupet ner i sjön, sedan dess har klipphyllan i folkmun hetat Brudsängen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License