Recent Forum Posts
From categories:

Söndag 22/3:Risvedenvandring med Karl-Erik Andersson
Vi vandrar längs en av de många gamla stigarna som finns i Risvedenskogarna.
Historia och historier berättas av den som på ett utomordentligt sätt upptecknat områdets historia.
Vandringen är ca 5 km och tiden ca 4 tim. Fika och kläder efter väder.
Samling för samåkning Alingsås jvstn kl 930 eller vid parkeringen vid
Brobacka Naturcentrum kl 945.

Info: ansvarig Ingvar Andersson
tfn. 713 31, 070-338 01 49.

Söndag 5/4: Vår i Verle gammelskog
Vandring med Leif Danielsson som guide i naturen.
Områdets karaktär växlar, gammal gles frisk barrblandskog,
tät granskog och den för Risveden typiska kortvuxna tallskogen på
tunn jord omväxlande med fuktdrågor.
Fika och kläder efter väder.
Samling på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum kl 930.

Info: ansvarig Stellan Andersson, tfn.
63 69 28 eller 070-607 62 47.

Söndagen 26/4: Moss- och lavexkursion
Under sakkunnig ledning gör vi en tur i Djurgårdsområdet och tittar på
den intressanta moss- och lavflora som finns här.
Detta utgör inledningen till en serie träffar i form av en ”kurs” som löper
under våren.
Vi kommer att besöka olika intressanta områden i trakterna runt Alingsås.
Fika och kläder efter väder.

Samling på parkeringen vid Brobacka Naturcentrum kl 10.00 .
Info: ansvarig Ingvar Andersson
tfn. 713 31, 070-338 01 49.

SNF Alingsås Vandring 2009 by TBerglundTBerglund, 20 Mar 2009 14:29

S. 26 april (1): Kvarnsjön-Rullesjön
Gammelskog och sjöar. Vi vandrar genom den gamla naturskogen i Kvarnsjöreservatet till Rullesjöarna. Vi studerar gammelskogen, fågellivet och andra intressanta sevärdheter. Vandringen beräknas ta 5 timmar. Glöm inte bra fotbeklädnad och kaffekorg. Vandring i delvis obanad terräng. Samling Forsvallen Skepplanda kl 10.00. Leif Danielson 0303-740815*

S.10 maj (1): Bergsjön
Nytt naturreservat. En vandring genom gammelskog i detta nya reservat till den vackra utsikten över Bergsjön. Vi räknar med 4 timmars vandring. Glöm inte bra fotbeklädnad och kaffekorg. Vandring i delvis obanad terräng. Samling Forsvallen Skepplanda kl 10.00. Leif Danielson 0303-740815*

Ti. 3 juni (2): Rapenskårs lövskogar
En tre timmars vandring i äldre lövskog utefter Grönån, där vi njuter av den rika och delvis kalkpåverkade floran. Tvåblad, vårärt, vippärt och trolldruva är några av rariteterna,som brukar stå i blom vid denna tid. Forsärla och strömstare häckar längs ån. Vi passerar dessutom kvarn- och sågruin, torpruiner, jordkällare, linbråtegrop, fornåkrar, äldre väg och ett litet vattenfall. Vandringen går delvis i obanad terräng . Grova skor och något till fikarasten rekommenderas. Samling Forsvallen, Skepplanda 18 00. Ledare Pelle Dalberg, 0303- 229273.**

L. 25 juli (1):Trehörningen-Salsjön
Rullestenarnas skog En fem timmars vandring i gammelskog med rullestenar och andra märkligheter. Vandring i delvis obanad terräng. Grova skor och matsäck rekommenderas. Samling Forsvallen Skepplanda kl 10.00. Leif Danielson 030…*

S. 2 Augusti (1): Vättlefjäll
Tätortsnära vildmark Beräknad tid ca 4 timmar. Vandringen går delvis i obanad terräng . Grova skor och något till fikarasten rekommenderas. Samling Hpl Rannebergen Centrum kl. 10 00. Ledare Pelle Dalberg, 0303 229273.***

L. 15 augusti (1): Rammdalen
Bergbranter och grottor. Vandringen beräknas ta 4 timmar. Glöm inte bra fotbeklädnad och kaffekorg. Vandring i obanad terräng. Samling Forsvallen, Skepplanda kl. 10.00. Leif Danielson 0303-740815*

S. 13 september (1): Slereboåns dalgång
Den artrika skogenVandring i gammelskog och bäckmiljö. Beräknad tid: 4 timmar. Glöm inte bra fotbeklädnad och kaffekorg. Vandring i delvis obanad terräng. Samling Forsvallen, Skepplanda kl. 10.00. Leif Danielson 0303-740815*

(1) Samling (Start point) Forsvallen, Skepplanda kl. 10.00.
(2) Samling (Start point) Forsvallen, Skepplanda kl. 18.00

SNF Ales vandringar 2009 by TBerglundTBerglund, 21 Jan 2009 07:13

Jag har mailat greenpeace och bett dem skicka ut info om detta till alla sina cyberaktivister/Lars

Re: Kontrakt påskrivet! by lnetzellnetzel, 17 Jun 2008 07:10
Re: Om sajten
TBerglundTBerglund 16 May 2008 11:53
in discussion Allmänt / Diverse » Om sajten

Hej Björn!
Har skickat svar till dig, se din inkorg.

Re: Om sajten by TBerglundTBerglund, 16 May 2008 11:53

Hej! Är det något liv på den här sidan? Tänkte isåfall höra mig för om lämplig hajkplats och hajkrutt i risvedens skogar, temat ska vara överlevnad så vi vill gärna ha orörd skog som ändå är lätt att ta sig till med bil. Helst ska det också finnas sjöar (med drickbart vatten) i närheten.

Jättetacksam för svar!

David

moc.nsm|nrojb_ad#moc.nsm|nrojb_ad

Re: Om sajten by Anonymous (84.216.35.x), 12 May 2008 14:26

S. 11 maj Kvarnsjön-Rullesjön (2)
Gammelskog och sjöar. Vi vandrar genom den gamla naturskogen i Kvarnsjöreservatet till Rullesjöarna, som planeras att ingå i ett större sammanhängande reservat. Vi studerar gammelskogen, fågellivet och andra intressanta sevärdheter. Vandringen beräknas ta 4,5 timmar. Glöm inte bra fotbeklädnad och kaffekorg. Vandring i obanad terräng. Samling Forsvallen Skepplanda kl 10.00. Leif Danielson 0303-740815

L. 24 maj Rished (3)
Blommande ängar och hackspettsmiljö i vårens härliga tid. En vandring i detta nya reservat nära Alafors samhälle. Där man kan beskåda blommande hägg, vildaplar, strutbräken, smörbollar, gullvivor samt olika hackspettar och andra intressanta fågelarter i lövnaturskogen. Vi räknar med 4 timmars vandring. Glöm inte bra fotbeklädnad och kaffekorg. Vandring i delvis obanad terräng. Samling på P-platsen strax öster om Alafors samhälle utefter vägen mot Starrkärr kl. 10.00. Leif Danielson 0303-740815

S. 1 juni Trehörningen-Salsjön (1)
Skogens fåglar. I detta urskogsliknande område ser vi och lyssnar vi efter skogens speciella fågelarter. Har vi tur kan vi hitta tretåig hackspett, sparvuggla, pärluggla, tjäder, fiskgjuse, korsnäbbar, skogsmesar m.m. Här finns också intressanta växter och spännande flyttblock, grottor etc. Beräknas ta 4 timmar i anspråk. Glöm inte bra fotbeklädnad och kaffekorg. Vandring i obanad terräng. Samling Forsvallen, Skepplanda kl. 9.00. Leif Danielson 0303-740815

Ti. 3 juni Rapenskårs lövskogar (4)
En tre timmars vandring i äldre lövskog utefter Grönån, där vi njuter av den rika och delvis kalkpåverkade floran. Tvåblad, vårärt, vippärt och trolldruva är några av rariteterna,som brukar stå i blom vid denna tid. Forsärla och strömstare häckar längs ån. Vi passerar dessutom kvarn- och sågruin, torpruiner, jordkällare, linbråtegrop, fornåkrar, äldre väg och ett litet vattenfall. Vandringen går delvis i obanad terräng . Grova skor och något till fikarasten rekommenderas. Samling Forsvallen, Skepplanda 18 00. Ledare Pelle Dalberg, 0303 229273.

S. 3 aug Vättlefjäll (5)
En fyra timmars vandring i typisk Vättlefjällsterräng genom magra talldominerade marker förbi sjöar och fukthedar. Dämmen, diken och kanaler minner om vattnets stora betydelse i forna tider. Myrlilja och klockljung tillhör karaktärsväxterna, medan cypresslummer och klockgentiana hör till rariteterna. Varggropar alt. jättegrytor passeras. Vandring i delvis obanad terräng. Grova skor och matsäck rekommenderas. Samling Hpl Rannebergen Centrum 10 00. Ledare: Pelle Dalberg, 0303 229273.

L. 30 aug. Kroksjön (2)
Skogens historia och klockgentianor. Här studerar vi hur skogen i Risveden utvecklats under tiden från kalmarker eller glesa skogar för 150 år sedan till nutidens naturskog. Dessutom de vid denna tid så vackert blommande klockgentianorna och andra växter samt en del spår av kulturella lämningar från förr. Vandringen beräknas ta 4 timmar. Glöm inte bra fotbeklädnad och kaffekorg. Vandring i obanad terräng. Samling Forsvallen, Skepplanda kl. 10.00. Leif Danielson 0303-740815

L. 13 sept. Ljusevatten-Garsta (2)
Kulturspår i skogen I Risveden bodde och brukade människor marken för inte så länge sedan. Vi besöker några intressanta platser och studerar lämningar efter svunna tider. Naturligtvis studerar vi också växter och djur- allt i trakterna av Ljusevattnet. Beräknad tid: 4 timmar. Glöm inte bra fotbeklädnad och kaffekorg. Vandring i delvis obanad terräng. Samling Forsvallen, Skepplanda kl. 10.00. Leif Danielson 0303-740815

(1) Samling (Start point) Forsvallen, Skepplanda kl. 09.00.
(2) Samling (Start point) Forsvallen, Skepplanda kl. 10.00.
(3) Samling (Start point) Alafors, Risheds P-plats kl. 10.00
(4) Samling (Start point) Forsvallen, Skepplanda kl. 18.00
(5) Samling (Start point) Hpl Rannebergen Centrum kl. 10 00

SNF Ales vandringar 2008 by TBerglundTBerglund, 27 Mar 2008 21:32

Kontraktet är nu ihamn och nu har ett år på oss att samla ihop de pengar som krävs för att lösa skogen helt och fullt ifrån markägaren.

Hjälp till att komma med förslag om hur vi gör detta, vi behöver folk som klickar, vi behöver sponsorer m.m. m.m.

Alla förslag välkomnas!

Kontrakt påskrivet! by TBerglundTBerglund, 21 Mar 2008 18:57
Om sidan
TBerglundTBerglund 07 Dec 2006 21:03
in discussion Allmänt / Diverse » Om sajten

Ge förslag, ställ frågor och ge synpunkter på sajten här!

Om sidan by TBerglundTBerglund, 07 Dec 2006 21:03

14/4* Kroksjön, Leif Danielson (naturskog, jättegryta, utsikt, bergstup, sjö)
5/5* Trehörningen/Salsjön, Leif Danielson (ursprunglig skog, fågelliv, fem rullestenar, flyttblock och grottor)
19/5* Rished, Leif Danielson (ängar, lövurskog, branter, bäckravin, flora)

5/6** Grönån, Rapenskår, Pelle Dalberg (ängar, lövurskog, branter, bäckdalgång, flora, torpruiner, fornåkrar)
11/8* Slereboån, Leif Danielson (gammelskog, bäckdalgång, torpruiner, fornåkrar, flora)
25/8* Kvarnsjöarna, Leif Danielson, (Naturskog, sjöar, flyttblock, svampar)

15/9* Bergsjön, Leif Danielson, (orörd gammelskog, mossor, svampar, sjöar, utsikt )

  • Samling Forsvallen, Skepplanda kl. 10. Medtag eget fika. Delvis vandring i obanad terräng.

** Samling Forsvallen, Skepplanda kl. 18. Medtag eget fika. Delvis vandring i obanad terräng.

SNF Ales vandringar 2007 by TBerglundTBerglund, 07 Dec 2006 18:59
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License