Blackekärr - Historik

Av Bertil Johansson Upplands Väsby den 17 mars 2008.

Min farfars farfars far - Jöns Hansson bodde i Blackekärr åren 1772 till 1826.
Att han bodde där 1772 bestyrks av att han är omnämnd i faderns bouppteckning av
den 5 september 1772 , där det står att han är skyldig dödsboet 10 daler silvermynt
för en 1/2 tunna spannmål.

Fadern hette Hans Jönsson ( den äldre ) och var född i Gethult Östads socken den
14 februari 1726 , han avled i Gethult den 26 juli 1772.
Modern hette Ingrid Thoresdotter hon var född 1723 i Relsbo Nödinge socken i Starrkärrs
Pastorat , hon avled den 28 oktober 1805 i Starrkärrs socken.

Jöns Hansson var född i Gethult , Östads socken den 28 september 1747 och avled i
Blackekärr den 23 november 1826.
Han var gift med Britta Svensdotter född den 19 oktober i Kärret , Östads socken.
Britta avled i Blackekärr den 21 augusti 1830.

Jöns och Britta fick 8 barn - 6 döttrar och 2 söner - varav det näst sista barnet , sonen
Hans Jönsson ( den yngre ) är min farfars farfar , han var född i Blackekärr den 11 augusti 1793.
Han avled i Valås den 10 april 1868 , Valås ligger inte långt från Blackekärr , hemmanet
finns kvar men är i dåligt skick.

Han var gift med Anna Gudmundsdotter född den 1 november 1788 i Stora Mellby socken
i Älvsborgs Län. Hon avled i Valås den 23 december 1853.

Anna Gudmundsdotters äldsta bror hette Elias Gudmundsson , Elias gifte sig med
Annicka Jönsdotter - fjärde dotter i ordningen - till Jöns Hansson och Britta Svensdotter.
Elias och Annicka övertog Blackekärr ca. 1810.

Elias Gudmundsson var också han född i Stora Mellby socken den 16 januari 1786 och avled
i Blackekärr den 4 april 1851.
Annicka var född den 26 februari 1784 i Blackekärr och avled där den 13 augusti 1853.

Elias och Annickas son Anders Eliasson född den 25 september 1814 i Blackekärr övertog gården.
Anders avled den 29 mars 1898 i Blackekärr.

Anders Eliassons son Edvard Eliasson född den 26 februari 1859 i Blackekärr övertog gården.
Edvard avled den 28 oktober 1943 i Blackekärr.

Edvard Eliassons enda barn , sonen Karl Elis Eliasson född den 17 november 1900 var den siste
ättlingen som tillsammans med sina föräldrar bodde på Blackekärr.
Han flyttade till Sjövik i Östads socken och avled där den 23 juni 1983.

Edvard Eliasson ägde gården till 1935 då den såldes till sågverksägaren CV Carlsson på Anten.

Blackekärr fanns i släktens ägo från 1772 till 1935 - 163 år.
…………………………………………………………………………………………………………….

Upplands Väsby den 17 mars 2008.

Med vänlig hälsning

Bertil Johansson

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License