Idåsen

Risvedens högsta punkt
Ödetorpet Idåsen med sina små inägor och lövdungar ligger vackert insprängt i barrskogen. Stenmurar och rösen minner om den odling som pågick fram till 1930-talet. Här finns också Risvedens högsta punkt, 201 m.ö.h., från vilken man förr hade en storslagen utsikt över sjön Anten och i fjärran Billingen och Kinnekulle. Skogsplantering skymmer numera sikten, men Idåsen är fortfarande ett av de mer välbesökta områdena i Risveden.

Torpmiljö
Husgrunder och en liten lada finns kvar, jämte odlingsrösen och gärdesgårdar. Platsen har varit bebodd sedan 1647. Torpmiljön karaktäriseras av öppna inägor som växlar med lövdungar av ek, hassel och enstaka askar, bokar och oxlar. Kring den gamla husgrunden växer syren och spirea. Den öppna marken sköts som ängsmark och slås varje sommar.

Friluftsliv
Idåsen är ett populärt utflyktsmål. Ladan används som raststuga. Där finns en informationsskylt och ett vedförråd. Härifrån utgår en vacker stig söderut mot Strömliden. Det är också nära till motionsspåret runt Skansasjön.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License