Klevsjön

Klevsjön - smedja och kvarn sedan tidigt 1600-tal.
Beläget centralt i den södra delen av Risveden, ca 8 km rakt N om Sjövik.

Klevsjön1

Klevsjö Gård en solig sensommardag

Klevsjön2

Ättestenen med gårdens ägare sedan tidigt 1700-tal

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License