Kobergs Slott

Slott vid Vanderydsvattnet i Västergötland, 10 km söder om Trollhättan.

Slottet är en långsmal trevåningsbyggnad av sten från början av 1600-talet. Den flankeras av två solida kupolprydda runda torn. Huvudbyggnaden har eleganta trappgavlar och på mitten ett kvadratiskt torn. Slottet restaurerades i 1600-talsstil på 1890-talet. Friherre Nils Silfverschiöld byggde på Koberg upp ett Sveriges största privata bibliotek.

Historia
Under Kristian I:s tid (1462) ägdes Koberg av riddaren Erik Nipertz, hövitsman på Älvsborgs fästning. 1544 anges Koberg i jordeboken som frälsehemman under det närbelägna Gräfsnäs. Det tillhörde släkten Leijonhufvud (Lewenhaupt) till 1715, då det genom gifte övergick i friherre A. Palbitskys ägo. 1738 såldes det till friherre Bengt Ribbing och 1757 till direktören i Svenska Ostindiska kompaniet Niclas Sahlgren. Genom Sahlgrens dotterdotter kom Koberg till släkten Silfverschiöld och innehas nu av Niclas Silfverschiöld, gift med prinsessan Desirée.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License