Från koja till slott

Risvedenområdet har en fantastisk historia även när det gäller människans varande i området,
från de små torpen och gårdarna långt inne i skogen, till de stora säterierna och slotten i områdets utkanter.

Torp & Gårdar

Klevsjön
Skäfthult
Ljusevattnet
Blackekärr
Valås
Valebråta
Kopparhult
Hultet
Granvattnet
Strömliden
Idåsen
Lassakrogen
Krogen (Gamla Kloa)
Vassbo
Sandviken

Slott & säterier

Gräfsnäs slottsruin
Kobergs slott
Östad säteri
Kilanda säteri
Livered säteri

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License