Litteratur

Det har skrivits ett antal böcker om Risveden, inte bara om dess natur- och djurliv, men även om dess historia och om de människor och händelser som har förekommit här.

Exempel på detta är:

  • Risveden - en västsvensk obygds historia, del 1-3 (K-E Andersson och Bo Björklund 2001-)
  • Del 1: Gränsbygd, vägar, skogens historia, arbetsvandring, slott och herresäten (K-E Andersson och Bo Björklund 2001)
  • Del 2: Obygdens villkor vid övergången från självhushållning till industrisamhälle (K-E Andersson och Bo Björklund 2006)
  • Gårdarna kring sjön (K-E Andersson 1991)
  • Det vilda Risveden (av Harald Andersson, Tony Ellström, Pelle Dahlberg, Börje Karlsson, Leif Danielsson och Thomas Persson 1990)
  • Upptäck din hembygd (Pelle Dalberg 1995)
  • Risveden (Linnar Linnarsson 1961)
  • Ödemark och ödetorp (Håkan Sandstedt 1956)
  • Där stigarna tar slut (Håkan Sandstedt 1985)
  • Strövtåg i hembygden - och fjällbygden (Håkan Sandstedt 1987)
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License