Livered Säteri

I Hålanda ligger Livereds säteri, omnämnt som sätesgård 1574 (Liffwarodh). Namnet anses innehålla det fornsvenska mansnamnet Live samt röd eller ryd, för röjning, m.a.o. Lives röjning. Sedan 1834 lyder säteriet under Kobergs fideikommiss (i Lagmansereds församling, Trollhättans kommun / Bjärke härad). Rikspressen har följt den långvariga konflikten om friköp mellan arrendatorerna av en grupp torp i Hålanda och friherre Niclas Silfverschiöld (d.y., född 1934) på Koberg, gift med prinsessan Desirée (född 1938).

Livered brukar omnämnas för att Gustav III (1746-92) övernattade där 1766 på hemväg från Köpenhamn, där han hämtat sin blivande gemål Sofia Magdalena (1746 – 1813). Hon bodde dock granngårds på Gräfsnäs slott (i Erska församling, Alingsås kommun / Bjärke härad), de var ju ännu inte gifta.

Carl von Linnés (1707-78) lärjunge, Kina-fararen Pehr Osbeck (1723 - 1805), föddes på torpet Oset under Livered.

Genom Hålanda, förbi det f.d. gästgiveriet i Verle och Livered på väg mot Gräfsnäs och Sollebrunn, gick den medeltida ridvägen mellan Lödöse och Skara. Fortfarande finns spår av hålvägen vid torpet Krogen och vid gårdarna Klovet och Heden. Vägen är säkert omnämnd 1285, men redan i den anonyma Hallfred Vandrädaskalds saga (Hallfredarsaga Vandrædaskalds), från omkring 1200, berättas om en färd företagen av islänningen Hallfred Vandrædaskald (ca 968 - 1007), den mest kände av norske kung Olav Tryggvasons (död år 1000) skalder. Mellan Lödöse och Mellby norr om Sollebrunn utsattes han för två mordförsök.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License