Naturreservat

Redan på 30-talet insåg man och uppskattade de stora naturvärden som Risvedenområdet erbjöd.

Idag har vi inte mindre än åtta naturreservat i området:
Kroksjön, Trehörningen, Kvarnsjöarna, Rammdalen, Slereboån, Ekliderna, Idåsen och Brobacka.

Aktuellt:
SNF Ales vandringar i Risveden för 2008 finns nu i forumet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License