Om Verle Gammelskog

Verle Gammelskog ligger strax öster om Holmevattnet mitt i hjärtat av Risveden.

VerleKarta

Verle Gammelskog har sedan länge varit känd bland lokalbefolkningen och naturmänniskor som en av de sista bitarna orörd gammelskog i Risveden, med för området unika naturvärden.


Nytt 2008-03-19

Idag skrevs kontraktet på mellan stiftelsen Ett klick för skogen och markägaren.
Vi har nu ett år på oss att samla in de pengar som krävs för att kunna lösa ut Verle Gammelskog och därmed skydda den för all framtid.
Men detta är bara första steget, det är nu arbetet börjar och vi har mycket jobb att göra innan vi är i hamn med detta.

Nytt 2008-03-10

Trots att vi kommit överens med markägaren och skall skriva kontrakt i veckan som kommer, har Södra Skogsägarna i veckan varit ute och förberett för avverkning, genom att röja en 10 m bred gata genom ungskogen i den nordöstra hörnet av området, och dessutom snitslat flera hundra meter in i gammelskogen.
Som tur var uppmärksammades detta i tid av Leif Danielsson och detta hot är nu avvärjt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License