Valås - Historik

Av Bertil Johansson Upplands Väsby den 2 april 2008.

Valås är beläget ca.1 km nordost om Blackekärr i Östads socken.

Änkemannen och ägaren till Valås i Östads socken - Anders Carlsson - född den 27 januari 1751
gifte sig den 26 december 1808 med änkan Anna Andersdotter.
Anders Carlsson avled den 8 februari 1834 i Valås.

Änkan Anna Andersdotter - min farfars farmors mor - var mor till Anna Gudmundsdotter och
Elias Gudmundsson , se Blackekärr - Historik.

Anna Andersdotter var född den 7 juli 1764 i Sjötorp , Långareds socken , Älvsborgs Län
hon avled den 19 oktober 1839 i Valås.

Min farfars farfar - Hans Jönsson ( den yngre ) , se Blackekärr - Historik , gifte sig
den 3 april 1820 , med Anna Gudmundsdotter.
I 1818-års husförhörslängd är Hans och Anna noterade som dräng och piga hos
Anders Carlsson i Valås.
De övertog Valås efter det att Anders Carlsson hade avlidit 1834.

Hans och Anna fick 4 barn - 2 döttrar och 2 söner - varav den yngsta sonen Johannes Hansson
född den 27 december 1828 i Valås , är min farfars far.

Den äldsta sonen Anders Hansson född den 16 oktober 1826 i Valås gifte sig den
26 december 1853 - i första giftet - med Johanna Hansdotter.
Anders och Johanna fick 1 barn - dottern - Anna Britta Andersdotter född den 22 feb.1857
hon kom till Östads Barnhus 1870.
Johanna Hansdotter var född den 19 september 1813 i Kopparhult , Skepplanda socken och avled
den 16 juni 1863 i Valås.

Anders Hansson gifte om sig med Beata Johansdotter den 4 februari 1864.
Beata Johansdotter var född den 10 september 1838 i Lilla Dalen i Östads socken.
Anders och Beata fick 3 barn - 2 söner och 1 dotter :

Sonen Alfred Andersson var född den 8 april 1864.
Nästa son August Andersson var född den 2 september 1866.
Dottern Johanna Charlotta Andersson var född den 26 maj 1869.
Alla 3 barnen kom till Östads Barnhus 1870.

Anders Hansson övertog Valås efter det att fadern Hans Jönsson ( den yngre ) avlidit 1868.
Den 4 april 1870 avled Anders Hansson.

Valås fanns i släktens ägo från 1834 till 1870 - 36 år.
………………………………………………………………..

Upplands Väsby den 2 april 2008.

Med vänlig hälsning

Bertil Johansson

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License