Verle Gammelskog
Om Verleskogen --->

I samarbete med stiftelsen Ett klick för skogen har vi lyckats bevara Verle Gammelskog, en liten bit av Risvedens gammelskog som fortfarande finns kvar.

Fortsätt att klicka varje dag så att vi kan rädda ytterligare en gammelskog från att försvinna för alltid.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License